Thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty tại quận Nam Từ Liêm

Dự định thành lập công ty tại Nam Từ Liêm nhưng quý vị còn loay hoay tìm hiểu các thủ tục và cảm thấy quá phức tạp? Muốn thành lập công ty tại Nam Từ Liêm, cần phải tuân theo những quy định bắt buộc của pháp luật. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn…

Thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần có vai trò rất quan trọng, nó là bước đầu tiên để thiết lập tạo nên sự hình thành của công ty mới. Vậy ta cần hiểu sao cho đúng nhất? 1. Công ty cổ phần là gì? Theo Điều 110 Luật doanh nghiệp có quy định…

Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

Tìm hiểu Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và…

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Kinh doanh lữ hành quốc tế là dịch vụ du lịch phục vụ khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam. Khi có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế có thể kinh doanh lữ hành trong nội địa. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh…

Thủ tục thuế công ty TNHH phải thực hiện trong năm

Thuế là khoản thu của nhà nước đối với tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân hoạt động nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Thủ tục thuế công ty TNHH là nội dung công ty cần lưu…

Han che dau tu doanh nghiep

Hạn chế đầu tư với doanh nghiệp có vốn nhà nước

Hạn chế đầu tư với doanh nghiệp có vốn nhà nước từ năm 2013 Theo quy định tại Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2013, doanh nghiệp có vốn nhà nước không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh…