Cách thành lập công ty 100% vốn nước ngoài nhanh nhất 2021

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa, ngày càng nhiều các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài muốn tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu này, các nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân, doanh nghiệp) có thể lựa chọn tiến hành thành lập một công ty có 100% vốn người ngoài tại Việt Nam. Sau đây là hướng dẫn của Luật sư về cách thành lập công ty 100% vốn nước ngoài nhanh nhất như sau:

1. Điều kiện để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Để được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, các nhà đầu tư đến từ các quốc gia khác cần đáp ứng được đồng thời các điều kiện sau đây:

 • Nhà đầu tư phải có dự án đầu tư (DAĐT) và dự án đầu tư này phải được cơ quan nhà nước chấp thuận;
 • Có năng lực tài chính phù hợp (có tài liệu, chứng cứ chứng minh năng lực tài chính, thông thường là Xác nhận tài khoản ngân hàng đối với nhà đầu tư cá nhân và báo cáo tài chính đối với nhà đầu tư là tổ chức);
 • Cam kết chấp hành các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm nghĩa vụ về thuế;
 • Tuân thủ các quy định về đất đai, môi trường, cam kết về việc sử dụng lao động, …
 • Phải tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhanh nhất

Để thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục sau:

a) Đăng ký đầu tư tại Cơ quan có thẩm quyền:

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký đầu tư:

 • Sở kế hoạch và đầu tư (đối với dự án đầu tư nằm ngoài KCN, khu CN cao, khu chết xuất, khu kinh tế hoặc dự án đồng thời ở trong và ngoài ngoài KCN, khu CN cao, khu chết xuất, khu kinh tế).
 • Ban quản lý khu CN cao, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất (đối với dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu CN cao, khu chế xuất, khu công nghiệp).

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị thực hiện DAĐT;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với nhà đầu tư cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp) – bản sao hợp lệ;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (ví dụ: báo cáo tài chính) – bản sao hợp lệ;
 • Đề xuất thực hiện DAĐT;
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền.

Thời gian xử lý hồ sơ:

Tùy thuộc vào đặc điểm từng dự án đầu tư, thời gian xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư sẽ có sự thay đổi: Đối với dự án chỉ gồm nhưng ngành nghề không bị cấm/ hạn chế đầu tư kinh doanh, thời hạn giải quyết là khoảng 15 ngày làm việc. Đối với các dự án cần báo cáo trình UBND tỉnh thẩm định, thời hạn giải quyết là 25 ngày làm việc.

b) Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Sau khi nhận được chấp thuận đăng ký đầu tư (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), NĐT cần tiến hành làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty:

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Tài liệu chứng thực cá nhân của các thành viên công ty, của người đại diện theo pháp luật của công ty – bản sao hợp lệ;
 • Điều lệ của doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Hợp đồng chứng minh địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp;
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền.

Thời gian xử lý hồ sơ:          

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty 100% vốn nước ngoài được xử lý trong vòng 07 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là các lưu ý nổi bật của chúng tôi về cách thành lập công ty 100% vốn nước ngoài nhanh nhất. Để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài nhanh nhất, hiệu quả nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ bởi các luật sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm.