Các tài liệu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam 

Trong những năm gần đây, Việt Nam là một thị trường đầy triển vọng với dân số đông, nguồn lao động giá rẻ dồi dào. Chính vì vậy, ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài có mong muốn tiến vào thị trường Việt Nam để sản xuất, kinh doanh.  Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam là một trong những hình thức đầu tư để tiến vào thị trường Việt Nam được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Sau đây là hướng dẫn chi tiết các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty có có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu như thế nào tại Việt Nam?

Ở Việt Nam, Các công ty được thành lập mà có tỷ lệ vốn góp 100% do người nước ngoài góp vốn hoặc có sự liên doanh giữa cá nhân, pháp nhân nước ngoài và cá nhân, pháp nhân trong nước được gọi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là nhà đầu tư mang quốc tịch không phải Việt Nam. Những nhà đầu tư này đến Việt Nam với mong muốn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại để thu lợi nhuận thông qua các hình thức kinh doanh khác nhau.

Ở Việt Nam hiện nay có những loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nào?

Hiện tại, ở Việt Nam đang tồn tại các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau đây:

 Thứ nhất, công ty có 100% vốn là vốn đầu tư nước ngoài;

Thứ hai, công ty liên doanh giữa nước ngoài và Việt Nam

 Thành lập công ty tại Việt Nam có 100% vốn là vốn đầu tư nước ngoài

Trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân (nhà đầu tư nước ngoài). Trong trường hợp này, cá nhân nhà đầu tư cần chuẩn bị các loại giấy tờ, tài liệu cần thiết sau:

 1. Bản sao công chứng, chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư;
 2. Bản dịch công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư;
 3. Bản sao tài liệu chứng minh số dư tài khoản trong ngân hàng (số dư phải tương ứng với số tiền mà nhà đầu tư này sẽ góp vào doanh nghiệp) – nếu tài khoản ngân hàng được mở tại ngân hàng ở nước ngoài, nhà đầu tư cần làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự;

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp nước ngoài, cần có những tài liệu sau đây:

 1. Bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
 2. Bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự Điều lệ của doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam;
 3. Bản công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định của doanh nghiệp về việc thành lập công ty tại Việt Nam để đầu tư kinh doanh và Biên bản họp của công ty về vấn đề này;
 4. Bản công chứng hợp pháp hóa lãnh sự Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong hai năm gần đây nhất;
 5. Tài liệu xác nhận số dư tài khoản ngân hàng chứng minh doanh nghiệp hiện có số tiền tương ứng với số vốn góp để thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam;
 6. Bản sao công chứng và bản dịch công chứng hộ chiếu của người được doanh nghiệp ủy quyền quản lý vốn của doanh nghiệp khi thành lập công ty;

Nhà đầu tư cần chú ý rằng các tài liệu ở nước ngoài khi muốn sử dụng tại Việt Nam đều cần phải thực hiện thủ tục công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia mà nhà đầu tư mang quốc tịch.

Các giấy tờ, tài liệu cần thiết để thành lập công ty liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài

Thứ nhất, khi đối tượng góp vốn thành lập công ty là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam, cần chuẩn bị các tài liệu sau:

– Bản sao công chứng, chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân (như chứng minh thư hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu);

– Tài liệu xác nhận thể hiệu số dư trong tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn mà nhà đầu tư sẽ góp để thành lập công ty;

Thứ hai, khi pháp nhân mang quốc tịch Việt Nam góp vốn thành lập công ty liên doanh cần chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ sau:

 • 01 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao công chứng);
 •  01 Bản sao công chứng Điều lệ của doanh nghiệp;
 • 01 Bản Biên bản họp và quyết định của Hội đồng quản trị/ hội đồng thành viên doanh nghiệp về việc doanh nghiệp này sẽ thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam thông qua việc tham gia góp vốn với nhà đầu tư nước ngoài;
 •  Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân (Hộ chiếu hoặc chứng minh thư hoặc thẻ căn cước) của người đại diện cho doanh nghiệp trong việc quản lý phần vốn góp;
 • Tài liệu xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;

Nhà đầu tư cần lưu ý việc chứng thực các loại tài liệu nêu trên.

Các tài liệu đối với cá nhân, pháp nhân nước ngoài đầu tư vào công ty liên doanh giống như những tài liệu đã nêu ở mục 2.1 như trên.

Các loại tài liệu khác cần lưu ý liên quan đến việc thành lập một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

– Tài liệu thể hiện việc thuê địa điểm kinh doanh (Hợp đồng thuê hoặc Thỏa thuận về việc thuê);

– Bản sao chứng thực GCN quyền sử dụng đất (áp dụng đối với nhà thuê);

– Trường hợp địa điểm thuê là nhà tầng, tòa nhà thì cần có thêm các tài liệu trong việc chứng minh địa điểm thuê có chức năng kinh doanh văn phòng.

Trên đây là các tư vấn chi tiết của chúng tôi liên quan đến hồ sơ cần chuẩn bị cho việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện hành. Để được hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ,… vui lòng liên hệ với chúng tôi.