dự án đầu tư

dia chi du an dau tu

Thay đổi địa chỉ dự án đầu tư tại Hà Nội

Hà Nội là một trong 2 trung tâm kinh tế đầu não của cả nước, chính vì vậy cũng thu hút rất nhiều dự án đầu tư. Địa chỉ dự án đầu tư là địa điểm thực hiện dự án được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các doanh…

truong hop bat kha khang

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Dự án đầu tư muốn chuyển nhượng, nhà đầu tư cần lưu ý các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật như sau Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư – Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. – Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu…

Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Dự án không thuộc quyết định, chủ trương đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương dầu tư và hồ sơ, thủ tục xin cấp phép được quy định như sau: Hồ sơ bao gồm: Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư, gồm: –  Văn bản đề…