chủ trương đầu tư

dia chi du an dau tu

Thay đổi địa chỉ dự án đầu tư tại Hà Nội

Hà Nội là một trong 2 trung tâm kinh tế đầu não của cả nước, chính vì vậy cũng thu hút rất nhiều dự án đầu tư. Địa chỉ dự án đầu tư là địa điểm thực hiện dự án được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các doanh…

dang ky dau tu

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Để giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, công ty chúng tôi xin được cung cấp những thông tin như sau: Đối tượng đề…