đầu tư nước ngoài

Dau tu nuoc ngoai va thach thuc

Đầu tư nước ngoài và thách thức

Đầu tư nước ngoài – thách thức đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Toàn cầu hóa là sự gia tăng các dòng chảy xuyên biên giới về con người, dịch vụ, vốn, thông tin và văn hóa. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là một trong những hoạt động kinh tế…

thoi diem gop von

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư được hướng dẫn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Nghị định Số 118/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục…

thay doi quy dinh phap luat trong linh vuc thuong mai dien tu

Chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là việc cổ đông trong công ty cổ phần tiến hành chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức…