Tư vấn đầu tư

doi tuong duoc huong uu dai dau tu

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư Tóm tắt câu hỏi: Xin luật sư tư vấn giúp tôi về các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. Công ty chúng tôi dự định đầu tư vào lĩnh vực thu gom, tái chế rác thải công nghiệp thì liệu có được hưởng ưu…

Những trường hợp phải xin cấp giấy phép đầu tư

Những trường hợp phải xin cấp Giấp phép đầu tư

Dự án đều phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà luật đầu tư 2014 quy định. Riêng một vài trường hợp quy định phải làm thủ tuc xin cấp giấy phép đầu tư (thủ thục đăng ký đầu tư). Theo quy định tại khoản…