Ưu đãi đầu tư

nhung nganh nghe duoc huong uu dai dau tu

Những ngành nghề nào được hưởng ưu đãi đầu tư

Những ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư luôn được các doanh nghiệp và các nhà đầu tư quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đầy đủ nội dung này theo quy định pháp luật hiện hành. Cơ sở pháp lý Luật đầu tư 2014 Nghị định 118/2015 NĐ – CP Những…

Ưu đãi đầu tư

Quy định của pháp luật về hưởng ưu đãi đầu tư

Một trong những phương thức thu hút đầu tư của nhà nước ta là đề ra các ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trước khi tiến hành đầu tư. Dưới đây là một số quy định pháp luật mới nhất về vấn đề này. 1. Căn cứ pháp lý về ưu…

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư là điều mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư luôn quan tâm trước khi tiến hành đầu tư. Để giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này, dưới đây là một số hướng dẫn 1. Cơ sở pháp lý…

Nguyên tắc và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư là vấn đề mà nhà đầu tư nước ngoài vô cùng quan tâm khi tiến hành đầu tư kinh doanh ngành nghề thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư tại Việt Nam. Nguyên tắc và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư được làm rõ tại bài viết dưới…

Ưu đãi đầu tư

Các hình thức ưu đãi đầu tư

Nhà đầu tư sẽ được hưởng các hình thức ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư 2014, khi thực hiện các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề và địa bàn như sau: – Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường trong một…