logistics

Logistic

Dịch vụ Logistic

Căn cứ pháp lý Luật Thương mại năm 2005 Nghị định 163/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics Logistics là gì? Điều 233 Luật thương mại nói rằng: “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận…