bảo hộ nhãn hiệu

Bảo hộ thương hiệu

Bảo Hộ Thương Hiệu

Bảo Hộ Thương Hiệu   Việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu, thương hiệu, độc quyền logo là không bắt buộc. Tuy nhiên, đối với các cá nhân/tổ chức đang kinh doanh, xây dựng, tạo uy tín thương hiệu trên thị trường thì thương hiệu được tạo dựng nên trên được xem là một đứa…

tại sao phải tra cứu nhãn hiều

Tại sao phải tra cứu nhãn hiệu?

Lý do phải tra cứu nhãn hiệu là gì? Để đánh giả khả năng đăng ký nhãn hiệu trước khi nộp đơn, chúng ta cần tiến hành thủ tục tra cứu  chuyên sâu với mục đích kiểm tra xem nhãn hiệu đăng ký có trùng hoặc tương với gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu…

don dang ky nhan hieu

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu cần có những giấy tờ gì? Chuẩn bị đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cần làm sao. Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu được chúng tôi đưa ra trong bài viết dưới đây để giải đáp vướng mắc của Quý vị trong quá tình chuẩn…