giấy phép con

thu tuc quang cao phan bon

Thủ tục quảng cáo phân bón

Việc kinh doanh phân bón muốn phát đạt hơn nữa thì doanh nghiệp phải đẩy mạnh quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng không phải cứ muốn quảng cáo là được vì pháp luật quy định rất nghiêm ngặt về điều kiện và thủ tục cấp phép quảng cáo phân bón…

thu tuc quang cao my pham

Thủ tục quảng cáo mỹ phẩm

Tất cả các sản phẩm mỹ phẩm muốn quảng cáo đều phải xin giấy phép mới được phép quảng cáo trên truyền hình, radio hoặc trên website, báo chí, pano, áp phích,…nếu bạn đang muốn quảng cáo cho sản phẩm của mình nhưng lại vướng mắc các thủ tục hồ sơ xin giấy phép quảng…

thu tuc quang cao my pham

Thủ tục công bố mỹ phẩm

Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm được chia là hai loại, bao gồm thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm trong nước và thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là gì? Là chứng từ mà nhà nhập khẩu lập ra và…

Thu tuc cap giay phep lap co so ban le ngoai co so ban le thu nhat

Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế

Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào? Căn cứ pháp lý  Luật thương mại 2005…