Tư vấn hợp đồng

Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một hợp đồng mua bán có tính chất quốc tế vì vậy có những đặc điểm chung của một hợp đồng mua bán và đặc điểm riêng dựa trên tính chất quốc tế của nó. Bài viết sau sẽ khái quát các đặc điểm của hợp…

Nghia Vu Ben Mua Trong Hop Dong Mua Ban

Nghĩa vụ bên mua trong hợp đồng mua bán

Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, các bên có các quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định theo pháp luật cũng như trong hợp đồng giữa các bên. Pháp luật Việt Nam quy định về nghĩa vụ của bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa như sau: Nghĩa vụ nhận…

Hop Dong Lao Dong Thoi Vu

Hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.  1. Hợp đồng lao động thời vụ là gì? Theo…

Bồi thường khi chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Câu hỏi về bồi thường khi chấm dứt hợp đồng trái pháp luật Chào luật sư, tháng 9/2018 tôi có ký một hợp đồng thời vụ với một công ty nội thất. Với số lượng 100 cái tủ quần áo trong thời hạn là 1 tháng. Kết thúc 1 tháng công ty không thực hiện…

dieu chinh hop dong khi gap kho khan

Điều chỉnh hợp đồng khi gặp khó khăn

Điều chỉnh hợp đồng khi gặp những rủi ro, hoàn cảnh khó khăn Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển mạnh, sự giao lưu, ký kết các hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng quốc tế ngày càng đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong khi thực hiện…