Bồi thường khi chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Câu hỏi về bồi thường khi chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Chào luật sư, tháng 9/2018 tôi có ký một hợp đồng thời vụ với một công ty nội thất. Với số lượng 100 cái tủ quần áo trong thời hạn là 1 tháng. Kết thúc 1 tháng công ty không thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Ngoài ra có thái độ quanh co không cung cấp vật liệu. Hiện tại công ty có những động thái muốn dừng hợp đồng và quanh co không trả tiền cho tôi. Vậy bây giờ tôi muốn gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền..Tôi muốn hỏi công ty có phải bồi thường cho tôi không? Bồi thường chấm dứt hợp đồng quy định như thế nào? Trách nhiệm pháp lí mà công ty phải thực hiện là như thế nào? Tôi xin cảm ơn và mong nhận được phản hồi sớm từ luật sư.

Giải đáp thắc mắc về về bồi thường khi chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động như sau:

 Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

 1. a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 2. b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ. Hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

 1. c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
 2. d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.
 3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:
 4. a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 5. b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;
 6. c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Như vậy công ty nội thất này chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn khi có các lý do theo Khoản 1 của quy định trên như bạn thường xuyên hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; bị ốm đau, tai nạn đã điều trị quá nửa thời hạn của hợp đồng lao động mà khả năng lao động chưa hồi phục; người sử dụng lao động buộc phải thu hẹp sản xuất khi gặp thiên tai, hỏa hoạn….

Nếu không đáp ứng quy định trên hoặc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng không báo trước thì công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật với bạn và phải có trách nhiệm bồi thường cho bạn

Trách nhiệm bồi thường quy định

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, Bộ luật lao động năm 2012.

“1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

 1. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc.Thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.
 2. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này. Và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này. Hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm. Nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
 3. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc. Ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này. Hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
 4. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.”

Kết luận

Trong trường hợp của bạn trước tiên bạn nên gặp người sử dụng lao động để trao đổi với họ. Nếu họ chấm dứt hợp đồng đơn phương thì khi này bạn có quyền yêu cầu bồi thường. Căn cứ vào ý chí của người sử dụng lao động có muốn tiếp tục nhận bạn trở lại làm việc hay không. Và ý chí của bạn có muốn tiếp tục trở lại làm việc hay không để xác định mức bồi thường theo quy định trên. Ngoài ra bạn còn được bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương. Trong những ngày vi phạm về quy định báo trước theo quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng thời vụ thì thời gian báo trước là 03 ngày.

Nếu công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với bạn. Mà khi yêu cầu không được công ty giải quyết thì bạn có thể viết đơn gửi lên Phòng lao động thương binh và xã hội. Nơi công ty có trụ sở hoặc khởi kiện ra Tòa án nơi công ty có trụ sở để được giải quyết.

Tham khảo thêm: https://lawfirmvietnam.com/the-nao-la-hop-dong-dan-su-co-gia-tri-phap-luat/

Trên đây là phần tư vấn của luật sư về bồi thường khi chấm dứt  hợp đồng trái pháp luật. Hi vọng giúp ích được cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan.