công ty TNHH

chuyen doi doanh nghiep tu nhan

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH Điểm khác biệt căn bản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn với doanh nghiệp tư nhân là tư cách pháp lý và chế độ chịu trách nhiệm trước các nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, ngoài…

thay doi chu ky giam doc

Tư vấn về việc thay đổi chữ ký giám đốc?

Câu hỏi đề nghị tư vấn về việc thay đổi chữ ký Giám đốc: Xin chào Luật sư, Vui lòng cho tôi được tư vấn về vấn đề của công ty tôi như sau: Tôi là Giám đốc đồng thời là chủ sở hữu công ty tôi, Công ty TNHH 2 thành viên. Do chữ…