Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

dự án đầu tư

Vai trò của việc lập dự án đầu tư

Dự án đầu tư là gì? – Nếu chỉ xét về mặt hình thức, dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí, theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những…

tham quyen cap giay phep phong chay chua chay

Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Cơ sở pháp lý Luật đầu tư 2014 sửa đổi 2016 Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Có hai hình thức chủ yếu của đầu tư nước ngoài vào Việt Nam : Đầu tư trực tiếp – khi nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý đầu…