thủ tục

thu tuc cham dut du an

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

Nhiều nhà đầu tư  muốn chấm dứt dự án đầu tư nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc tìm hiểu thủ tục. Bài viết dưới đây sẽ giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu các thủ tục chấm dứt dự án đầu tư. 1. Cơ sở pháp lý…

Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Dự án không thuộc quyết định, chủ trương đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương dầu tư và hồ sơ, thủ tục xin cấp phép được quy định như sau: Hồ sơ bao gồm: Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư, gồm: –  Văn bản đề…

bao ho sang che

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có giấy đăng kí đầu tư theo luật đầu tư hiện hành

Trong trường hợp thay đổi nhà đầu tư dẫn đến thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau mà thành phần hồ sơ có sự điều chỉnh phù hợp…