thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

thoi diem gop von

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư được hướng dẫn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Nghị định Số 118/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục…