Điều kiện và thủ tục thành lập công ty tại Singapore

Singapore là một quốc gia châu Á có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, ngày càng nhiều người Việt Nam có mong muốn đầu tư kinh doanh tại nước này. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn thủ tục và trình thành lập công ty tại Singapore.

1. Điều kiện cần đáp ứng để thành lập công ty tại Singapore

Khi bắt đầu trình kinh doanh, nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đầu tư và cần được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể như sau:

– Nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư theo quy định theo Điều 51 của Luật Đầu tư.

– Không đầu tư các ngành nghề bị cấm đầu tư ra nước ngoài (Điều 53 của Luật Đầu tư 2020). Trường hợp nhà đầu tư kinh doanh nghành nghề có điều kiện thì cần đáp ứng đủ các điều kiện đó.

– Cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài: nhà đầu tư tự mình cam kết hoặc có cam kết của tổ chức tín dụng;

– Cung cấp quyết định đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài (quy định tại Điều 59).

– Có xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bằng văn bản của cơ quan thuế (Thời điểm xác nhận: không quá 03 tháng tính cho đến thời điểm nộp hồ sơ).

Khi đăng ký kinh doanh tại singapore thì nhà đầu tư cũng cần đáp ứng các yêu cầu trong luật tại đây:

  • Về giám đốc: tối thiếu 01 giám đốc chỉ định công ty ở Singapore (người này cần có quốc tịch Singapore/ người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc có giấy phép làm việc tại Singapore);

– Thư ký công ty: phải là người có kiến thức về pháp luật doanh nghiệp Singapore và phải có quốc tịch Singapore;

– Về cổ đông: có tối thiểu 01 cổ đông có quốc tịch Singapore;

– Vốn điều lệ: tối thiểu cần có vốn điều lệ là $1;

Trụ sở Công ty: đặt tại 1 địa điểm tại Singapore

Nhà đầu tư cần thực hiện qua các giai đoạn sau để thành lập công ty tại Singapore:

Quy định đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Để đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo trình tự thủ tục được quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP (Khoản 2 Điều 78) cụ thể như sau:

Bước 1: Soạn các hồ sơ, tài liệu cần thiết và kê khai thông tin trong bộ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Việc kê khai được thực Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thẩm định hồ sơ:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng văn bản nếu vốn ngoại tệ chuyển ra nước ngoài từ 20 tỷ đồng trở lên (khoản 3 Điều 61 của Luật Đầu tư).

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông bằng văn bản khi dự án đầu tư ra nước ngoài có ngành, nghề báo chí, phát thanh, truyền hình (tại khoản 2 Điều 72 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP).

Sau khi thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  sẽ tiến hành trả kết quả, cấp Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận sẽ được cấp trong vòng 15 ngày làm việc, tính  từ ngày Cơ quan này nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước hai: Mở tài khoản ngân hàng để đầu tư ra nước ngoài, bao gồm các tài liệu sau:

– Phiếu đăng ký mở tài khoản theo mẫu mà Ngân hàng cung cấp;

–Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán kiêm Giấy đề nghị theo mẫu mà Ngân hàng cung cấp

– Hồ sơ pháp lý của cá nhân, tổ chức là nhà đầu tư;

– Chủ tài khoản cần cung cấp thông tin chứng minh tư cách đại diện của mình.

b. Thủ tục cần tiến hành để thành lập công ty tại Singapore

Bước 1: Hồ sơ, tài liệu đăng ký thành lập công ty cần chuẩn bị, bao gồm:

– Tờ khai thành lập;

– Điều lệ của công ty nhà đầu tư dự kiến thành lập;

– Nhà đầu tư cung cấp ngày cuối cùng của năm tài chính (năm đầu tiên);

– Về nhà đầu tư: cần cung cấp tài liệu chứng minh tư cách pháp lý;

– Giám đốc và thư ký (ghi trong điều lệ công ty): thông tin liên quan đến 02 đối tượng này;

– Nếu nhà đầu tư là tổ chức: cần cung cấp Báo cáo tài chính;

– Quyết định về việc cử người đại diện cho công ty tại Singapore;

– Về trụ sở: cần cung cấp thông tin về trụ sở tại Singapore;

– Loại hình công ty nước ngoài và loại hình kinh doanh: mô tả cụ thể;

– Tài liệu thể hiện đã nộp lệ phí nhà nước.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty đã chuẩn bị tại bước 1 tại Singapore

Bước 3: Sau khi hồ sơ được thẩm định, nhà đầu tư sẽ nhận giấy chứng nhận thành lập công ty.

Bước 4: Sau khi nhận được giấy chứng nhận thành lập công ty, nhà đầu tư cần mở tài khoản ngân hàng tại Singapore dành cho công ty.

Trên đây là các nội dung tư vấn liên quan đến điều kiện, thủ tục thành lập công ty tại Singapore. Trong trường hợp quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến điều kiện, thủ tục thành lập công ty tại Singapore, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.