Hồ sơ

Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Dự án không thuộc quyết định, chủ trương đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương dầu tư và hồ sơ, thủ tục xin cấp phép được quy định như sau: Hồ sơ bao gồm: Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư, gồm: –  Văn bản đề…

quy-trinh-thu-tuc-dang-ky-quyen-tac-gia

Quyền tác giả: Hồ sơ và thủ tục đăng ký

Vai trò của quyền tác giả nói chung cũng như vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống ngày càng trở nên quan trọng, cùng với đó là nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Do…