bảo hộ độc quyền thương hiệu

Bảo hộ thương hiệu

Bảo Hộ Thương Hiệu

Bảo Hộ Thương Hiệu   Việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu, thương hiệu, độc quyền logo là không bắt buộc. Tuy nhiên, đối với các cá nhân/tổ chức đang kinh doanh, xây dựng, tạo uy tín thương hiệu trên thị trường thì thương hiệu được tạo dựng nên trên được xem là một đứa…

Đăng ký độc quyền thương hiệu

Thương hiệu chính là hình tượng của doanh nghiệp, có thể được cấu thành bởi các dấu hiệu, tên, một từ ngữ, một hình vẽ hoặc bao gồm tất cả các yếu tố đó để xác định một sản phẩm, dịch vụ và phân biệt các sản phẩm, dịch vụ đó với các đối thủ…

don dang ky nhan hieu

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu cần có những giấy tờ gì? Chuẩn bị đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cần làm sao. Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu được chúng tôi đưa ra trong bài viết dưới đây để giải đáp vướng mắc của Quý vị trong quá tình chuẩn…

dang ki nhan hieu tai viet nam so voi cac nuoc so tai

Đăng ký nhãn hiệu thiết bị y tế

Đăng ký nhãn hiệu thiết bị y tế hiện nay đang được các Doanh nghiệp dịch vụ, thương mại y tế quam tâm ngày một nhiều. Trong những năm gần đây, khi điều kiện sống trong xã hội được nâng cao, về vấn đề chăm sóc sức khỏe được quan tâm nhiều hơn. Các dịch…