nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế hiện được nhiều quốc gia lựa chọn, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng lại có tính đặc thù riêng, là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mở; trong đó, thúc đẩy mở…

van phong dai dien

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam trước hết cần phải tìm hiểu về điều kiện để được thành lập văn phòng đại diện đối với thương nhân nước ngoài Điều kiện thành lập văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép…