logo

dang ky So huu tri tue doi voi Logo

Đăng ký Sở hữu trí tuệ đối với Logo

Thủ tục đăng kí Logo như thế nào? Logo là biểu tượng, dấu hiệu nhận diện của một đối tượng và dùng để phân biệt với đối tượng khác. Các đơn vị sở hữu logo đều rất quan tâm đến việc đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo hộ cho logo của mình. ANS Lawyers…

dang ky Logo

Đăng Ký Logo

Đăng ký logo công ty là thủ tục phức tạp đòi hỏi người thực hiện phải có trình độ chuyên môn để thực hiện dịch vụ này, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn thủ tục đăng ký logo để khách hàng tham khảo và sử dụng khi cần thiết. Lý do chúng ta cần…

tại sao phải tra cứu nhãn hiều

Tại sao phải tra cứu nhãn hiệu?

Lý do phải tra cứu nhãn hiệu là gì? Để đánh giả khả năng đăng ký nhãn hiệu trước khi nộp đơn, chúng ta cần tiến hành thủ tục tra cứu  chuyên sâu với mục đích kiểm tra xem nhãn hiệu đăng ký có trùng hoặc tương với gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu…