hợp đồng dân sự

hop dong dan su

Hợp đồng dân sự gồm những loại nào?

Phân loại theo mối liên hệ về quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên  Hợp đồng song vụ là Hợp đồng mà các bên chủ thể đều có nghĩa vụ. Hay nói cách khác, mỗi một bên chủ thể của Hợp đồng song vụ là người vừa có quyền lại vừa có nghĩa…

hieu luc hop dong dan su

Hiệu lực hợp đồng dân sự phát sinh khi nào?

  Câu hỏi về hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: Chào luật sư, tôi đang có chút thắc mắc nho nhỏ mong luật sư giải đáp. Công ty tôi có ký hợp đồng vay tiền cá nhân, thời hạn vay từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/12/2019. và được tính…