thuế

cach tinh thue thu nhap doanh nghiep

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2019

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như thế nào? Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNDN theo quy định mới nhất, các doanh nghiệp cần lưu ý để tránh khỏi sai sót. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Thuế thu nhập…

cach tinh thue thu nhap ca nhan

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 mới nhất

Đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân vì thuế là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước để đảm bảo các phúc lợi xã hội cho người dân. Hiểu đầy đủ về thuế là tiền đề để mỗi cá nhân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Bài…