điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

thoi diem gop von

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư được hướng dẫn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Nghị định Số 118/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục…

dang ky dau tu

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Để giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, công ty chúng tôi xin được cung cấp những thông tin như sau: Đối tượng đề…