Tư vấn hợp đồng

hop dong dan su

Hợp đồng dân sự gồm những loại nào?

Phân loại theo mối liên hệ về quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên  Hợp đồng song vụ là Hợp đồng mà các bên chủ thể đều có nghĩa vụ. Hay nói cách khác, mỗi một bên chủ thể của Hợp đồng song vụ là người vừa có quyền lại vừa có nghĩa…

giai thich hop dong dan su

Quy định pháp luật về giải thích hợp đồng dân sự

Giải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật dân sự Theo Điều 404 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về giải thích hợp đồng như sau: – Khi hợp đồng có điều khoản không rõ ràng thì việc giải thích điều khoản đó không chỉ dựa vào ngôn từ của hợp đồng…

lua chon nha dau tu

Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự

Cơ sở pháp lý Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực vào ngày 01/01/2017 không có quy định về nguyên tắc giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, tại Điều 3 Bộ luật dân sự 2015 lại có quy định về nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự như sau: – Mọi cá…

hop dong dan su vo hieu va hieu qua phap li

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lí của nó

Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng Bên cạnh việc xác định điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, chủ thể cần xem xét đến các trường hợp vô hiệu khác của hợp đồng, cụ thể: – Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo (Điều 124 Bộ luật Dân sự 2015)…