Chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành

Chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật mới nhất

Có thể bạn quan tâm

 Để thu hút đầu tư vào Việt Nam, nhà nước đã đề ra một số chính sách ưu đãi đầu tư đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn về các chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam, công ty chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin liên quan cụ thể:

Đầu tư – cơ sở pháp lý về đầu tư

Luật đầu tư 2014

Đầu tư – các chính sách ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư về chính sách tài chính

Ưu đãi về thuế là chính sách được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất khi thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Lộ trình điều chỉnh thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ 32% (1997) cho đến 25% (2009) và gần đây nhất là 22% và  20%. Tạo một bước tiến lớn giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước “hào hứng” hơn với việc tiến hành kinh doanh trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng quy định về mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế giảm thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư. Tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá… Nhằm thu hút và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư quan tâm đến các lĩnh vực này.

>> xem thêm

Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu

Bên cạnh đó, thuế xuất nhập khẩu cũng góp phần tạo nên một môi trường thuận lợi, hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Theo đó, Luật thuế XNK cho phép miễn thuế trong các trường hợp: hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư. Dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ;nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư…

Cùng với đó là sự ra đời những hiệp định về ưu đãi thuế xuất nhập khẩu trong phạm vi các nước ASEAN, WTO. Điều này đã giúp các nhà đầu tư giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất sản xuất, xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh ở thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Về chính sách tín dụng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã đưa ra những chính sách hỗ trợ về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND ở mức 9% đối với nhu cầu vốn trong 5 lĩnh vực sau: phục vụ nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ưu đãi đầu tư về chính sách đất đai

Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung của Nghị định 142/2005/NĐ-CP, Chính phủ đã thông qua việc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền sử dụng đất; đối tượng miễn nộp tiền thuê đất trong các trường hợp:

  • Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
  • Dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp
  • Dự án sử dụng đất xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước…

Ngoài ra, để kêu gọi đầu tư, Nhà nước cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ về chuyển giao công nghệ, đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ đầu tư phát triển và dịch vụ đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

https://lawfirmvietnam.com/cham-dut-hoat-dong-van-phong-dai-dien-cua-thuong-nhan-nuoc-ngoai/

Trên đây là một số thông tin về chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành mà công ty chúng tôi  cung cấp. Hy vọng giúp ích cho quý vị!