Thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2020

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó. Đầu tư tại nước ngoài bao gồm 2 hình thức: đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. 

Có thể bạn quan tâm

Căn cứ pháp lý xin Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

 • Luật đầu tư 2014;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

Điều kiện đầu tư ra nước ngoài

 • Hoạt động đầu tư là ngành nghề thương mại – không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư tại nước ngoài;
 • Có quyết định đầu tư ở nước ngoài ;
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư

Tài liệu khách hàng cung cấp

– Chủ đầu tư là pháp nhân:

 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
  • Quyết định, Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Đại Hội đồng cổ đông về việc đầu tư ra nước ngoài.
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.
  • Xác nhận tình trạng không nợ thuế.

– Chủ đầu tư là cá nhân:
• Bản sao chứng thực Chứng Minh nhân dân, hoặc Hộ Chiếu; Sổ hộ khẩu gia đình.
• Xác nhận tình trạng không nợ thuế.

Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư đối với dự án đầu tư có đối tác khác cùng tham gia đầu tư

Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính và 2 bộ sao. 

Kết quả khách hàng nhận được, thời gian

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Thời gian: 35-40 ngày làm việc

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

–  Tư vấn nội dung xin phép đầu tư ở nước ngoài.
–  Tư vấn các chính sách ưu đãi khi đầu tư ra nước ngoài
–  Tư vấn các vấn đề khác liên quan tới đầu tư ra nước ngoài.
–  Hướng dẫn Nhà đầu tư chuẩn bị giấy tờ, tài liệu pháp lý cần thiết cho việc xin phép đầu tư ra nước ngoài.
–  Soạn thảo hồ sơ xin phép đầu tư ra nước ngoài.
–  Thay mặt Nhà đầu làm việc với Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư để thực hiện thủ tục.
–  Xử lý những vấn đề phát sinh liên quan.
–  Liên hệ với Luật sư nước sở tại để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục tại nước ngoài.