Thay đổi địa chỉ dự án đầu tư tại Hà Nội

Hà Nội là một trong 2 trung tâm kinh tế đầu não của cả nước, chính vì vậy cũng thu hút rất nhiều dự án đầu tư. Địa chỉ dự án đầu tư là địa điểm thực hiện dự án được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi nhà đầu tư muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại Hà Nội để thuận tiện cho việc kinh doanh thì sẽ phải khai báo, làm thủ tục thay đổi trụ sở. Để giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính này, bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số thông tin chi tiết như sau:

Có thể bạn quan tâm

Cơ sở pháp lý về địa chỉ dự án đầu tư

Luật đầu tư 2014

Nghị định 118/2015/ NĐ – CP hướng dẫn thi hành luật đầu tư

Quy trình, thủ tục thay đổi địa chỉ dự án đầu tư tại Hà Nội

Hiện nay pháp luật về doanh nghiệp có quy định rõ chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký cũng như điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với từng hình thức doanh nghiệp. Với trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư ở trong nước thì sẽ do sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh, Thành phố Trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới và giấy điều chỉnh.

Đối với trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tiến hành điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án sẽ do Sơ kế hoạch đầu tư nơi có dự án cấp. Trong trường hợp địa điểm thực hiện dự án và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trùng nhau thì phải tiến hành điều chỉnh địa chỉ trụ sở trên giấy chứng nhận đăng ký doanh tại phòng đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay địa chỉ dự án đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  • Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
  • Bản đề xuất thực hiện dự án đầu tư
  • Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp tính đến thời điểm điều chỉnh.
  • Biên bản họp của hội đồng thành viên ( công ty TNHH 2 thành viên ), của đại hội đồng cổ đông ( công ty cổ phần ) về việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án
  • Quyết định thay đổi trụ sở của hội đồng thành viên ( công ty TNHH hai thành viên), của đại hội đồng cổ đông ( công ty cổ phần ), của chủ sở hữu ( đối với công ty TNHH một thành viên).

Kèm theo:

  • Hợp đồng thuê địa điểm
  • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chứng minh mục đích sử dụng đất.

Hồ thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Biên bản họp của hội đồng thành viên ( công ty TNHH 2 thành viên ), của đại hội đồng cổ đông ( công ty cổ phần ) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
  • Quyết định thay đổi trụ sở của hội đồng thành viên ( công ty TNHH hai thành viên), của đại hội đồng cổ đông ( công ty cổ phần ), của chủ sở hữu ( đối với công ty TNHH một thành viên.

Dù thay đổi địa chỉ dự án đầu tư là thay đổi một chi tiết rất nhỏ trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng để thay đổi được nó thì sẽ là một thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn mắc phải những khó khăn. Bằng sự chuyên nghiệp cũng như những nhiệt huyết trong công việc, chúng tôi sẽ đồng hành giúp các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn đó.