Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty con

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thực hiện thành lập thêm các công ty con cùng với công ty mẹ đang hoạt động. Vậy công ty con là gì, công ty mẹ là gì? Thủ tục thành lập công ty con liệu có phức tạp, quy định khi thành lập là gì? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu được các thông tin cần thiết khi có nhu cầu thành lập công ty con.

Công ty con là gì? Công ty mẹ là gì?

Công ty con hay công ty trực thuộc là một khái niệm trong mối quan hệ giữa hai loại công ty: công ty mẹ và công ty trực thuộc. Theo luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể tại Khoản 1, Điều 195 thì một doanh nghiệp được coi là công ty mẹ của một công ty khác khi doanh nghiệp đó thuộc một trong các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp đó sở hữu trên 50% vốn điều lệ doanh nghiệp (đối với công ty TNHH) hoặc có số cổ phần sở hữu trên 50% tổng số cổ phần thường (cổ phần phổ thông) đối với công ty cổ phần.

– Doanh nghiệp có quyền bổ nhiệm các chức danh của công ty như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc.

– Doanh nghiệp đó có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty.

Theo Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể tại Khoản 2, Khoản 3 điều 195 thì công ty con không được đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con thuộc cùng một công ty mẹ thì không được cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. Đồng thời, trường hợp công ty mẹ có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước thì các công ty con thuộc cùng một công ty mẹ này không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Có thể hiểu rằng, công ty con là doanh nghiệp được một doanh nghiệp khác góp vốn trên 50% vốn điều lệ công ty. Điều này có thể hiểu rằng một công ty mẹ có thể có nhiều công ty con, nhưng một công ty con chỉ có một công ty mẹ (một công ty con chỉ có thể là công ty con của duy nhất một công ty)

Một số lợi ích khi thành lập công ty con

– Thuận lợi hoạt động đa ngành nghề.

– Thuận lợi quản lý thu chi, lợi nhuận

– Phát triển ở lĩnh vực chuyên biệt

– Tăng khả năng cạnh tranh

– Có tư cách pháp nhân,…

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty con

Giống như thủ tục thành lập doanh nghiệp bình thường, hồ sơ thủ tục thành lập công ty con cũng có đầy đủ các hồ sơ, thủ tục khi thành lập doanh nghiệp bình thường, chỉ khác là sẽ có một cổ đông góp trên 50% vốn vào doanh nghiệp con này. Hồ sơ cụ thể bao gồm:

– Điều lệ công ty hợp lệ.

– Đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp lệ.

– Trong trường hợp công ty con là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH từ hai thành viên trở lên thì phải bổ sung thêm danh sách thành viên, cổ đông.

– Tùy theo loại hình công ty mẹ mà doanh nghiệp sẽ phải bổ sung hồ sơ tương ứng. Trường hợp công ty mẹ là doanh nghiệp/công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần thì phải nộp thêm quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên/ chủ tịch hội đồng quản trị/ chủ sở hữu về việc cử thành viên góp vốn quản lý vào công ty con. Người được doanh nghiệp cử đại diện góp vốn vào công ty con không nhất thiết phải là thành viên đang nắm giữ vốn trong doanh nghiệp mẹ.

– Trong tường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp thì doanh nghiệp cần có giấy ủy quyền đi nộp hồ sơ.

– Các loại giấy tờ khác: bản sao công chứng chứng thực cá nhân của các thành viên trong doanh nghiệp; giấy phép kinh doanh của công ty mẹ được sao y công chứng; giấy tờ chưng thực cá nhân dược sao y công chứng của người được công ty/doanh nghiệp mẹ cử góp vốn và quản lý. Các giấy tờ, công chứng nêu trên, thời hạn công chứng không quá 03 tháng so với thời điểm đi nộp hồ sơ.

Thời gian làm việc và nộp hồ sơ thành lập công ty con

Sở kế hoạch và đầu tư là nơi tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thành lập công ty con. Trong thời hạn trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ xử lý hồ sơ cho công ty con. Sau đó Doanh nghiệp đăng ký sẽ được nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty con.

Trên đây là những nội dung cần biết về công ty con và cách thành lập Công ty con. Để được hỗ trợ về thủ tục thành lập công ty con, thành lập các loại hình doanh nghiệp và tư vấn pháp lý doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi!