Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Luật doanh nghiệp cho phép công ty thành lập chi nhánh để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Chi nhánh có thể hoạt động kinh doanh, có con dấu riêng và được thay công ty mẹ ký kết các hợp đồng. Việc đăng ký chi nhánh cho phép khách hàng có thể đến chi nhánh của công ty để giao dịch thay vì phải đến trụ sở chính. Vì những lý do đó mà nhu cầu thành lập chi nhánh công ty ngày càng tăng. Vậy hãy cùng tìm hiểu thủ tục thành lập chi nhánh trong bài viết này.

Hồ sơ thành lập chi nhánh

  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Chủ tịch thành viên đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối vói công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
  • Bản sao hợp lệ của quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
  • Bản sao hợp lệ của Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của người đứng đầu chi nhánh. Nếu người đứng đầu chi nhánh là người nước ngoài thì cung cấp thêm bản sao công chứng Hộ chiếu và Thẻ tạm trú
  • Giấy ủy quyền nếu nộp thông qua đại diện

Cơ quan cấp giấy phép thành lập chi nhánh

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh/thành phố nơi đặt chi nhánh có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập chi nhánh

Công bố thông tin

Sau khi được cấp giấy chứng nhận hoạt động, doanh nghiệp phải gửi thông tin đăng ký hoạt động cho cơ quan thuế và nộp hồ sơ khai thuế nếu chi nhánh đặt ở tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương khác. Chi nhánh phải kê khai các khoản thu chi và thuế giá trị gia tăng của mình định kỳ hàng tháng hoặc quý.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thành lập chi nhánh, người đại diện theo pháp luật phải thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Lệ phí môn bài

Nếu chi nhánh hạch toán độc lập thì phải kê khai và nộp lệ phí môn bài tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính. 

Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì có hai trường hợp. Nếu chi nhánh ở cùng tỉnh với trụ sở chính, thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính. Nếu chi nhánh không cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài tại chi nhánh.

Thuế giá trị gia tăng

Nếu chi nhánh hạch toán độc lập và có chi nhánh khác với trụ sở chính thì phải kê khai và nộp thuế GTGT tại chi nhánh

Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không phát sinh những khoản doanh thu khác hoặc ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì phải kê khai và nộp thuế GTGT tại trụ sở chính

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu chi nhánh hạch toán độc lập thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chi nhánh.

Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Lúc này trụ sở chính sẽ nộp hồ sơ khai thuế cho cả phần thu nhập tại chi nhánh. 

Trên đây công ty luật ANS đã giúp bạn làm rõ các thủ tục để thành lập chi nhánh cho công ty.