Hướng dẫn thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện – đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó, được hướng dẫn cụ thể tại bài viết dưới đây:

Có thể bạn quan tâm

Theo quy định, khi thành lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.

Chuẩn bị hồ sơ:

(1) Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp (Mẫu II-11, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).

(2) Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện;

(3) Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

(4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện.

Nộp và hoàn thiện hồ sơ:

Doanh nghiệp có thể lựa chọn 02 hình thức nộp hồ sơ:

– Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện;

– Nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Thời gian:

Sau 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả, cụ thể như sau:

– Đối với trường hợp nộp trực tiếp, Doanh nghiệp sẽ đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện để nhận Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện.

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử mà không sử dụng chữ ký số công cộng: đến ngày hẹn trả kết quả, doanh nghiệp mang một bộ hồ sơ bản gốc kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh và nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.