Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học và trung tâm ngoại ngữ 2019

Câu hỏi:

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ và trung tâm tư vấn du học? Một công ty có hoạt động cả hai ngành nghề đó được không?

Nội dung tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn của Công ty chúng tôi. Với câu hỏi của Bạn, Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau

Căn cứ pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ và trung tâm tư vấn du học

– Luật doanh nghiệp năm 2014;

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học,

Giải đáp thắc mắc

Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học:

Theo quy định tại điều 107 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ Đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Để thành lập trung tâm tư vấn du học thì trước tiên Bạn phải thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, có những nội dung cơ bản như sau:

 • Xác định số thành viên góp vốn, loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp;
 • Lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp và mã hóa ngành nghề kinh doanh;
 • Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trong trường hợp thành lập doanh nghiệp đối với Nhà đầu tư nước ngoài, Bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại luật đầu tư năm 2014.

Để quá trình thành lập doanh nghiệp được diễn ra thuận tiện, nhanh gọn, Bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty tư vấn Khánh An của chúng tôi để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thực hiện.

Bước 2: Xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

(Quy định tại điều 108, nghị định 46/2017/NĐ-CP)

– Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Sở giáo dục và Đào tạo

– Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

– Trình thực hiện như sau:

+ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ (như trên) đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Doanh nghiệp cần lưu ý các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Thời hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là không có thời hạn, tuy nhiên doanh nghiệp sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

+ Doanh nghiệp bị giải thể theo quy định pháp luật;

+  Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

+  Hết thời hạn đình chỉ mà doanh nghiệp không khắc phục được nguyên nhân;

+  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Điều kiện thành lập và hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ:

Thứ nhất, điều kiện thành lập: 

(điều 7, thông tư 03/2011/TT-BGDĐT và điều 46, Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Có đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm;

Thứ hai, điều kiện về cơ sở vật chất: 

(Điều 12, thông tư 03/2011/TT-BGDĐT)

– Có đủ phòng học, chức năng phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Thứ ba, Quy định về chương trình đào tạo, giảng dạy, học tập: 

(Điều 15,16,17,18,19,20,21  thông tư 03/2011/TT-BGDĐT)

– Chương trình giảng dạy phù hợp với người học và sự phát triển của từng địa phương không trái với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên mô,n, nghiệp vụ và các chương trình nâng cao kiến thức khác phải thường xuyên cập nhật, giới thiệu công nghệ mới cho các đối tượng có nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức theo quy định hiện hành.

Các hình thức học tập bao gồm: vừa làm vừa học (tập trung định kỳ, học ngoài giờ làm việc), học từ xa (kể cả hình thức học qua internet), tự học có hướng dẫn hoặc kết hợp giữa các hình thức học tập trên

Căn cứ vào các chương trình giảng dạy và hình thức học tập, trung tâm xây dựng kế hoạch học tập toàn khoá, thời gian biểu cụ thể cho từng lớp học và công bố công khai cho học viên trước khi khai giảng.

– Quy định về giáo trình và tài liệu giảng dạy, học tập được sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc tài liệu khác không trái với quy định của pháp luật;

–  Quy định tuyển sinh và tổ chức lớp học: những khóa học của trung tâm dành cho tất cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam;

Học viên được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp không quá 25 người học, có lớp trưởng lớp phó do tập thể học viên bầu ra. Mỗi lớp có một giáo viên chủ nhiệm;

– Về tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ: Sau khi hoàn thành chương trình học trung tâm tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện hằng năm;

– Về hợp tác quốc tế: Tùy điều kiện, khả năng mà trung tâm thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và việc này phải tuân thủ các quy định của nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Phải tổ chức báo cáo tổng kết sau các kỳ tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo quy định. Phải tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động, gửi báo cáo về cơ quan quản lý trực tiếp để theo dõi, chỉ đạo theo quy định.

Thứ tư, Quy định về tổ chức và nhân sự: 

(Điều 22,23,25, 27, 28, 29, 30 của thông tư 03/2011/TT-BGDĐT)

– Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc và các phó giám đốc (nếu cần); Các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ; Các hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo, dịch vụ và sản xuất kinh doanh thuộc trung tâm; Tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể.

– Điều kiện giám đốc trung tâm:

+ Phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

+ Là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

+ Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

– Điều kiện Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ:

+ Phó giám đốc do giám đốc trung tâm đề nghị và do cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục). Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc trung tâm, là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng.

+ Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của phó giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

+ Nhiệm kỳ của phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm.

– Các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ: Do giám đốc trung tâm quyết định thành lập và quyết định nhiệm vụ cụ thể, đứng đầu là tổ trưởng (hoặc trưởng phòng).

– Các hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo và cơ sở sản xuất, kinh doanh:

Các Hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào được thành lập theo quyết định của giám đốc trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, số lượng và cơ cấu thành viên do giám đốc trung tâm quyết định.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập gắn với nhiệm vụ đào tạo, phù hợp với điều kiện phát triển của trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động phải phù hợp với quy định của Nhà nước và được quy định trong Nội quy hoạt động của trung tâm.

– Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể:

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Đảng, trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trung tâm được thành lập có trách nhiệm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của trung tâm và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Điều kiện về giáo viên trong trung tâm ngoại ngữ: (điều 30)

+ Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 Giáo viên/ca học

+ Trình độ chuyên môn của giáo viên:  Giáo viên cơ hữu phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điều 74, luật giáo dục 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Thứ năm, điều kiện về tên trung tâm:

Tên Trung tâm là tên bằng tiếng Việt và được ghi trên quyết định, giấy phép dạy học, con dấu, bảng tên và các giấy tờ giao dịch khác.

Thứ sáu, Điều kiện  để trung tâm ngoại ngữ được phép hoạt động giáo dục: 

(Điều 48, nghị định 46/2017/NĐ-CP)

– Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập và hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ:

– Đối với trung tâm ngoại ngữ, Bạn có thể thành lập doanh nghiệp sau đó thành lập trung tâm ngoại ngữ hoặc không cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp (Theo điều 4, Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định loại hình trung tâm ngoại ngữ).

– Bước 1: Hồ sơ, thủ tục xin thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Về thẩm quyền quyết định thành lập: (Khoản 1, điều 47 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP và khoản 1, điều 8 của thông tư 03/2011/TT-BGDĐT): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền)

+ Hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

 • Tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm có: Tên trung tâm ngoại ngữ, loại hình trung tâm, đại điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo của trung tâm; Cơ sở vật chất của trung tâm; Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

+ Trình tự thực hiện thành lập trung tâm: (Khoản 3, điều 47, nghị định 46/2017/NĐ-CP)

 • Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (Nếu được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh ủy quyền)
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (Nếu được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh ủy quyền) có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (Nếu được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh ủy quyền) quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.
– Bước 2, hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ:

(Điều 49, Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

Về thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Về hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Về trình tự thực hiện:

 • Trung tâm gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ như trên đến Sở giáo dục và Đào tạo;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Về việc thành lập Công ty hoạt động với hai chức năng là tư vấn du học và giảng dạy ngoại ngữ:

– Với câu hỏi của Bạn đưa ra, chúng tôi xin trả lời là Bạn hoàn toàn có thể thành lập một công ty có hoạt động kinh doanh là tư vấn du học và giảng dạy ngoại ngữ. Khi đó, bạn sẽ thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp và thực hiện thủ tục xin chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, xin thành lập và hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ như chúng tôi đã trình bày ở trên.

– Tuy nhiên, để hoạt động cả hai lĩnh vực này, Công ty Bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thành lập và hoạt động của trung tâm tư vấn du học và trung tâm ngoại ngữ mà chúng tôi đã nêu trên.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc thành lập và hoạt động của trung tâm tư vấn du học và trung tâm ngoại ngữ. Hi vọng với những gì chúng tôi cung cấp có thể giải đáp được thắc mắc của Bạn.