Hướng dẫn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ đang là mối quan tâm và xu hướng đầu tư nóng bỏng của rất nhiều nhà đầu tư khi nhu cầu ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập ngày càng tăng cao. Để giúp quý vị có thêm thông tin về vấn đề này, dưới đây là một số nội dung hướng dẫn cụ thể:

Có thể bạn quan tâm

Căn cứ pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

 • Luật giáo dục ngày 14/06/2005
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25/11/2009
 • Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
 • Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Gíao dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Về vốn đầu tư

Dự án đầu tư thành lập trung tâm phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên ( không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

Về cơ sở vật chất thiết bị

 • Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy
 • Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5m2/người học
 • Có văn phòng của Ban giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;
 • Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý
 • Xây dựng và thuê cơ sở vật chất:
 • Trung tâm đăng ký hoạt động từ hai mươi năm trở lên tại Việt Nam phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục và phải được UBND cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng cở sở vật chất. Giai đoạn đầu tối đa là năm năm, các trung tâm này phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất cần thiết, ổn định để triển khai đào tạo, giảng dạy và phải đảm bảo việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo đúng tiến độ của dự án.
 • Trung tâm đăng ký hoạt động dưới 20 năm không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phụ phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là năm năm.

Về chương trình giáo dục

 • Chương trình giáo dục thực hiện tại Trung tâm phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mĩ tục Việt Nam;
 • Trung tâm được tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Được sử dụng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Về đội ngũ giáo viên giảng dạy

 • Giáo viên phải có ít nhất trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy
 • Tỷ lệ học viên/ giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư

 

3. Hồ sơ bao gồm

 • Văn bản đề nghị cho phép thành lập trung tâm
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư
 • Đề án chi tiết thành lập trung tâm, trong đó xác định rõ:
 • Tên gọi của trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;
 • Dự kiến kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của trung tâm trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định
 • Văn bản chấp thuận giao đất hoặc thuê đất của UBND thành phố đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định;
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định

Quy trình thực hiện đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

– Số lượng: Nộp 06 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ chính, dấu đỏ)

– Phương thức nộp: đường bưu điện hoặc trực tiếp

– Nơi nộp: Sở giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh/ Thành phố

Căn cứ vào giấy hẹn, cá nhân/tổ chức đến nhận kết quả theo giấy hẹn của Cơ quan có thẩm quyền

 

Trên đây là các thông tin hữu ích về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài  theo quy định của pháp luật hiện hành mà công ty chúng tôi  cung cấp. Hy vọng giúp ích cho các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.