Thủ tục đăng ký thương hiệu nhà hàng độc quyền

Đăng ký thương hiệu nhà hàng độc quyền chính là việc chủ sở hữu tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký bảo hộ thương hiệu cho tên nhà hàng tại cơ quan chức năng và được độc quyền sử dụng tên gọi cho nhà hàng đó.

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký thương hiệu nhà hàng độc quyền để làm gì?

Tên nhà hàng là yếu tố giúp khách hàng phân biệt được đâu là nhà hàng của chủ sở hữu A, đầu là nhà hàng của chủ sở hữu B cho cùng dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống.

Ví dụ: Khách hàng có thể dễ dàng phân biệt được tên gọi dịch vụ ăn nhanh KFC và LOTTERIA

Việc đăng ký thương hiệu tên nhà hàng sẽ giúp khách hàng được độc quyền sử dụng tên gọi nhà hàng cho nhóm kinh doanh ăn uống, có thể xử lý hành vi xâm phạm nếu phát hiện bên khác sử dụng tên nhà hàng mình đã đăng ký cho nhóm dịch vụ ăn uống.

đó.

Hiện nay, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đều có tên gọi riêng và chúng ta thường gọi là tên nhà hàng hoặc thương hiệu nhà hàng và để bảo hộ tên, thương hiệu nhà hàng đó, chủ nhà hàng phải tiến hành đăng ký thương hiệu tên nhà hàng, Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng thủ tục cần thiết để đăng ký tên nhà hàng.

Tại sao phải Đăng ký thương hiệu tên nhà hàng?

Tên nhà hàng là yếu tố giúp khách hàng phân biệt được đâu là nhà hàng của chủ sở hữu A, đầu là nhà hàng của chủ sở hữu B cho cùng dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống.

Ví dụ: Khách hàng có thể dễ dàng phân biệt được tên gọi dịch vụ ăn nhanh KFC và LOTTERIA

Việc đăng ký thương hiệu tên nhà hàng sẽ giúp khách hàng được độc quyền sử dụng tên gọi nhà hàng cho nhóm kinh doanh ăn uống, có thể xử lý hành vi xâm phạm nếu phát hiện bên khác sử dụng tên nhà hàng mình đã đăng ký cho nhóm dịch vụ ăn uống.

Nộp đơn Đăng ký thương hiệu nhà hàng ở đâu?

Để có thể đăng ký bảo hộ thương hiệu nhà hàng, khách hàng sẽ nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, đây là cơ quan duy nhất tại Việt Nam tiến hành xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu nhà hàng cho chủ sở hữu.

Hồ sơ Đăng ký thương hiệu nhà hàng gồm những gì?

Để có thể nộp đơn Đăng ký thương hiệu độc quyền nhà hàng, chủ nhà hàng cần chuẩn bị hồ sơ gồm những tài liệu sau:

– Tờ khai Đăng ký thương hiệu nhà hàng (theo mẫu

– 05 Mẫu thương hiệu (tên gọi & logo nhà hàng) dự định đăng ký (kích thước 8cm x 8cm)

– Chứng từ lệ phí cho việc đăng ký thương hiệu nhà hàng;

– Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thương hiệu ủy quyền cho tổ chức đại diện tiến hành thủ tục đăng ký thương hiệu nhà hàng.

Chi phí cho việc Đăng ký thương hiệu nhà hàng?

Chi phí đăng ký thương hiệu nhà hàng bao gồm các khoản phí sau:

– Chi phí tra cứu khả năng đăng ký thương hiệu nhà hàng: 500.000 VND

– Chi phí nộp đơn đăng ký thương hiệu nhà hàng: 1.800.000 VND

– Chi phí cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu nhà hàng: 660.000 VND

Quy trình nộp đơn đăng ký thương hiệu nhà hàng?

Để có thể tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký thương hiệu, khách hàng sẽ cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thiết kế thương hiệu nhà hàng (tên gọi & logo) dự định đăng ký.

Bước 2: Tra cứu khả năng đăng ký của thương hiệu nhà hàng trước khi nộp đơn đăng ký

Bước 3: Nộp đơn đăng ký thương hiệu nhà hàng tại Cục sở hữu trí tuệ

Đơn đăng ký thương hiệu nhà hàng sẽ được trải qua 03 giai đoạn thẩm định trước khi khách hàng nhận được giấy chứng nhận đăng ký.

– Giai đoạn thẩm định hình thức:

– Giai đoạn đăng công báo

– Giai đoạn thẩm định nội dung và ra thông báo cấp văn bằng bảo hộ