Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất Việt Nam hiện nay. Loại hình doanh nghiệp theo hình thức công ty cổ phần mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. VD: dễ dàng huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu hay nhà đầu tư chỉ cần chịu trách nhiệm tài chính đối với công ty bằng số vốn góp của mình,…Vì những lợi ích trên, rất nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn mô hình công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Vậy thủ tục thành lập công ty cổ phần như thế nào? Hãy cùng A&S Law tìm hiểu bằng bài viết dưới đây.

1. Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi đã chọn được tên công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tên công ty theo quy định tại Điều 37, 38, 39 Luật Doanh nghiệp 2020. Người nộp đơn cần chuẩn bị các đầu tài liệu sau đây:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục I-4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

– Điều lệ công ty (được ký bởi Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức)

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp cổ đông nước ngoài là tổ chức

– Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu Phụ lục I-7 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

– Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) theo mẫu Phụ lục I-8 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT;

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền (nếu doanh nghiệp có cố đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu Phụ lục I-10 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Chứng minh thư/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu nếu người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tương đương khác. Giấy chứng minh thư/ căn cước/ hộ chiều của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng nếu người thành lập là tổ chức.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu doanh nghiệp được thành lập; hoặc tham gia thành lập bời nhà đầu tư nước ngoài; hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại luật Đầu tư

2. Nộp hồ sơ

– Nộp trực tiếp:

Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ, người thành lập sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tiến hành nộp đơn trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Nộp online: 

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ bằng tài khoản có chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh tại địa chỉ:

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fonline%2fdefault.aspx

3. Thời hạn xử lý

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

4. Lệ phí

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư số 130/2017/TT-BTC, lệ phí nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần là:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh : 100.000 đồng/lần 

+ Nộp hồ sơ qua mạng điện tử: miễn lệ phí