Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu quốc tế?

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, phạm vi của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ theo nguyên tắc lãnh thổ, có nghĩa là đăng ký bỏa hộ nhãn hiệu ở quốc gia nào chỉ dược bảo hộ tại quốc gia đó.

Có thể bạn quan tâm

Hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng của nề kinh tế trên thế giới, việc đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia khác để được độc quyền sử dụng nhãn hiệu là việc hết sức quan trọng.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ được thực hiện theo hai cách cơ bản:

– Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại quốc gia dự định đăng ký

– Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (Đăng ký theo Nghị định thư Madrid hoặc theo Thỏa ước Madrid)

Việc nên lựa chọn hình thức đăng ký trực tiếp hay đăng ký thông qua tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới sẽ phụ thuộc vào số quốc gia đăng ký hoặc quốc gia đăng ký có là thành viên của nghị định thư madrid hay thỏa ước madrid hay không. Trong trường hợp khách hàng chỉ đăng ký tại 1,2 quốc gia khách hàng nen lựa chọn hình thức đăng ký trực tiếp.

Chi phí đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế phụ thuộc vào các yếu tố sau:

– Số quốc gia đăng ký nhãn hiệu quốc tế bao gồm số lượng nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký

– Hình thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế

– Theo yêu cầu riêng của từng quốc gia khi đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia đó

Nộp đơn đăng đý nhãn hiệu quốc tế ở đâu?

Trong trường hợp khách hàng lựa chọn việc nộp đơn trực tiếp tại quốc gia đăng ký, khách hàng sẽ bắt buộc phải thông qua Tổ chức đại diện có chức năng đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng tại quốc gia đăng ký.

Trong trường hợp khách hàng lựa chọn việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, khách hàng sẽ nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi nhận đơn Cục Sở hữu trí tuệ sẽ chuyển đơn tới Tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ để tiếp tục chỉ định các quốc gia mà khách hàng đăng ký

Trên đây là toàn bộ thông tin cơ bản về bảo hộ nhãn hiệu quốc tế mà bạn cần quan tâm. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trính làm hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế