Thành lập công ty xuất bản sách

Học hỏi, tiếp thu tri thức, văn minh của thế giới là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Sách là nguồn cung cấp thông tin phong phú, vô tận cho nhu cầu đó, dẫn đến nhiều công ty xuất bản sách ra đời. Công ty xuất bản sách là loại công ty đáp ứng điều kiện, yêu cầu để xuất bản sách. Bài viết này sẽ tìm hiểu về hồ sơ, thủ tục thành lập công ty xuất bản sách. Hi vọng sẽ giúp ích cho cá nhân, tổ chức có ý định thành lập công ty này.

Thành Lập Công Ty Xuất Bản Sách
 

Xuất bản sách là gì

Tại khoản 3 Điều 4 Luật xuất bản 2012 quy định phát hành là việc thông qua một hoặc nhiều hình thức mua, bán, phân phát, cho, cho thuê, tặng, cho mượn, hội chợ, triển lãm, xuất khẩu, nhập khẩu nhằm đưa sản phẩm đến tay người sử dụng.

Xuất bản là tác phẩm, tài liệu về mọi lĩnh vực trong cuộc sống, được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc tổ chức, cơ quan được phép xuất bản bằng những cách thức thể hiện về ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh khác nhau. Những tác phẩm đấy bao gồm: sách in, sách chữ nổi, các loại lịch, tranh, ảnh, bản đồ, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, bản ghi âm, ghi hình dùng để thay thế hoặc minh họa sách.

Điều kiện để công ty phát hành sách

Để doanh nghiệp được phát hành sách, cần phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định theo quy định của pháp luật:

  • Phải đăng ký ngành nghề phát hành sách với cơ quan chức năng có thẩm quyền về hoạt động xuất bản. Cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ sẽ tùy thuộc vào địa chỉ của trụ sở chính hoặc chi nhánh công ty. Hai cơ quan có chức năng này có thể là Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Chủ sở hữu công ty phải thường trú tại Việt Nam
  • Người đứng đầu phải có chứng chỉ, văn về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về xuất bản, phát hành sản phẩm do cơ sở đào tạo có chức năng này cấp.
  • giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong đó phải có ngành nghề về phát hành sách hoặc liên quan đến phát hành sách)
  • Có địa điểm kinh doanh cụ thể để xuất bản sản phẩm

Hồ sơ thành lập công ty phát hành sách

Công ty phát hành sách cũng là loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp. Do đó hồ sơ thành lập bao gồm những tài liệu chủ yếu sau đây:

  • Bản thảo điều lệ công ty
  • Giấy ủy quyền (nếu nộp thông qua đại diện)
  • Danh sách thành viên công ty (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (nếu là công ty cổ phần)
  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty xuất bản
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cá nhân

Hồ sơ đăng ký phát hành xuất bản sản phẩm

  • Giấy đăng ký hoạt động xuất bản sản phẩm
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Bản sao hợp đồng thuê, mượn địa điểm hoặc quyền sử dụng đất
  • Những giấy tờ chứng minh người đứng đầu công ty xuất bản thường trú tại Việt Nam
  • Bản sao chứng chỉ, văn bằng về nghiệp vụ do cơ sở đào tạo có chuyên môn cấp của người đứng đầu công ty xuất bản