nhãn hiệu quốc tế

Dang ki bao ho giai phap huu ich

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế như thế nào? Thủ tục Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam Tài liệu cần chuẩn bị: Giấy uỷ quyền (theo mẫu), 01 bản; Muời tám (18) mẫu nhãn hiệu, kích thước mẫu nhãn hiệu phải…

dang-ky-nhan-hieu-quoc-te

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo nghị định thư Marid

Đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid hay có thể hiểu đơn giản là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế. Với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, thị trường kinh doanh không còn bó hẹp chỉ trong lãnh thổ của riêng mỗi quốc gia nữa. Thương hiệu của bạn khi…

nhãn hiệu quốc tế

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu quốc tế? Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, phạm vi của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ theo nguyên tắc lãnh thổ, có nghĩa là đăng ký bỏa hộ nhãn hiệu…