Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Hiện nay để đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản chúng ta có thể đăng ký như thế nào? Thời gian và quy trình đăng ký ra sao? Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến quy trình đăng ký nhãn hiệu tại JPO hiện nay:

Có thể bạn quan tâm

Thời gian đăng ký:

Theo quy định tại Nhật Bản toàn bộ thời hạn từ khi nộp đơn cho đến khi cấp Văn bằng bảo hộ là 12 tháng. Nhưng trên thực tế thời gian có thể kéo dài đến 15 đến 20 tháng.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại JPO như sau:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký đến cơ quan đăng ký JPO

JPO sẽ công bố nội dung đơn chưa qua thẩm định trên Công báo ngay sau khi nộp đơn;

Bước 2: Thẩm định hình thức

JPO sẽ kiểm tra về hồ sơ có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt thủ tục, hình thức hay không. Về hình thức bao gồm: phần mô tả mẫu nhãn hiệu, phân nhóm sản phẩm/dịch vụ, các nội dung liên quan đến chủ đơn hoặc các giấy tờ chứng minh khác.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ ra thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu.

Bước 3: Thẩm định nội dung

JPO sẽ thẩm định xem rằng liệu hồ sơ có đáp ứng được các điều kiện về nội dung hay không. Trường hợp không đáp ứng điều kiện về nội dung đơn đăng ký sẽ bị từ chối, cụ thể:

  • Theo kết luật của cơ quan đăng ký không có khả năng phân biệt;
  • Nhãn hiệu không thể đăng ký vì bảo vệ lợi ích công cộng hoặc lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký sẽ gửi tới cho người nộp đơn lý do việc từ chối đăng ký nhãn hiệu. Sau khi nhận được lý do người nộp đơn có quyền trả lời/giải trình bằng văn bản.

+ Thứ nhất, trong trường hợp, sau giải trình cơ quan có thẩm quyền xác định không còn lý do từ chối thì nhãn hiệu sẽ được cho phép đăng ký.

+ Thứ hai, trường hợp sau giải trình, JPO vẫn kết luận không thể đăng ký, người nộp đơn có thể tiếp tục nộp đơn khiếu nại thậm chí kiện lên tòa án tối cao.

Bước 4: Nếu nhãn hiệu đáp ứng đầy đủ điều kiện cả về nội dung và hình thức, cơ quan đăng ký sẽ ra quyết định nhãn hiệu được đăng ký. Ở bước này người nộp đơn cần thanh toán phí đăng ký nhãn hiệu. Sau khi nộp đủ phí đăng ký, nhãn hiệu được bảo hộ.

*Lưu ý: Các cá nhân tổ chức khác vẫn có quyền phải đối nhãn hiệu và yêu cầu hủy việc đăng ký ngay cả khi nhãn hiệu được bảo hộ và công bố trên Công báo nhãn hiệu.

Ngoài ra, do nguyên tắc nộp trước “First to file” được áp dụng, mọi nhãn hiệu tương tự được nộp sau sẽ bị từ chối, nên cần kiểm tra nhãn hiệu trước khi nộp đơn.

(Sơ đồ quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản)

Quy Trinh Dang Ky Nhan Hieu

Nhãn hiệu sau khi được đăng ký sẽ được bảo hộ trên toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản, chủ sở hữu nhãn hiệu được sử dụng độc quyền trên hàng hóa dịch vụ đó mà không bị loại trừ bất cứ khía cạnh nào.

Thời hạn bảo hộ và gia hạn hiệu lực:

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá là 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.