Nhiều dự án đầu tư chung một giấy phép có được không?

Xin cấp một giấy phép duy nhất cho nhiều dự án đầu tư liệu có hợp pháp hay không? Đây là một thắc mắc mà nhiều Nhà đầu tư thường vướng mắc.

Có thể bạn quan tâm

Căn cứ pháp lý

– Luật Đầu tư 2014.

Nhiều dự án đầu tư chung một giấy phép có được không?

Điều 40 Luật Đầu tư 2014 quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư như sau:

“1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  1. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

  2. a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  3. b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

  4. c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

  5. d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

  6. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

  7. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  8. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì một Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư chỉ được cấp cho một dự án đầu tư. Bên cạnh đó, do muốn tăng quy mô nên việc tách dự án thành các dự án nhỏ của công ty bạn sẽ không thể thực hiện được. Trong trường hợp này, bạn nên thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư theo quy định của pháp luật.

 

Trên đây là các thông tin hữu ích về thông tin Nhiều dự án đầu tư chung một giấy phép có được không mà công ty chúng tôi cung cấp. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho quý khách hàng.