Mất Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư có thể mở chi nhánh không?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn liền với thành lập chi nhánh là dự án đầu tư mà công ty có vốn đầu tư nước ngoài muốn thành lập chi nhánh để mở rộng phạm vi hoạt động trong kinh doanh của mình.Tuy nhiên, hai loại giấy tờ này có phụ thuộc vào nhau không, Công ty chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi này.

Căn cứ pháp lý

– Luật Đầu tư 2014;

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp.

Mất Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể mở chi nhánh không?

Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về việc đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện như sau:

“1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:

 1. a) Mã số doanh nghiệp;
 2. b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 3. c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;
 4. d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

 1. e) Thông tin đăng ký thuế;
 2. g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
 3. h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.”

Như vậy, việc thành lập chi nhánh của công ty bạn không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy vậy, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong các giấy tờ rất quan trọng trong hoạt động của công ty bạn, do vậy công ty bạn cần làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi bị mất. Bạn có thể nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận dăng ký đầu tư gắn liền với thành lập chi nhánh sẽ bao gồm:

 • Bản đề nghị thực hiện dự án;
 • Bản đề xuất thực hiện dự án
 • Báo cáo tình hình hoạt động , năng lực tài chính của doanh nghiệp
 • Báo cáo giám sát đầu tư của doanh nghiệp
 • Báo cáo kiểm toán nhà nước của doanh nghiệp năm gần nhất.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp chính;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên), đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) về việc thực hiện dự án đầu tư gắn liền với thành  lập chi nhánh
 • Quyết định của hội đồng viên/ đại hội đồng cổ đông/ chủ sở hữu về việc thực hiện dự án đầu tư gắn liền với thành lập chi nhánh doanh nghiệp.
 • Thông báo lập chi nhánh doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.
 • Hợp đồng thuê nhà của doanh nghiệp để làm địa chỉ của chi nhánh
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh quyền sử dụng đất/ quyền sở hữu hợp pháp và được sử dụng đúng mục đích.

Trên đây là các thông tin hữu ích về Việc mất Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư có thể mở chi nhánh không mà công ty chúng tôi cung cấp. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho quý khách hàng.