Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty xổ số

Chơi xổ số là hoạt động giải trí của một số người dân có sự yêu thích với mô hình này. Kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhà nước kiểm soát rất nghiêm ngặt đối với loại hình kinh doanh này. Khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp đó phải xin và được cấp phép hoạt động thì mới được kinh doanh xổ số. Vậy việc kinh doanh xổ số phải đáp ứng những điều kiện gì, thủ tục thành lập công ty và xin phép như thế nào. Hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn trong bài viết này.

Thế nào là đại lý xổ số

Đại lý xổ số là cá nhân, tổ chức ký hợp đồng với các công ty kinh doanh xổ số để thực hiện tiêu thụ vé và trả thưởng cho những khách hàng trúng thưởng. Như vậy, đại lý xổ số và công ty xổ số có môi quan hệ hợp tác với nhau để mua bán vé xổ số và trả thưởng cho khách hàng. 

Điều kiện làm đại lý xổ số

Theo luật Doanh nghiệp 2020, để được làm đại lý xổ số, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như sau:

 • Nếu là cá nhân thì phải là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam. Nếu là tổ chức thì phải được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Có hình thức đảm bảo thanh toán theo quy định của pháp luật nhằm đảo bảo thanh toán cho công ty xổ số.
 • Những cán bộ, nhân viên làm việc tại công ty xổ số, người thân thích của Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng, phó các phòng ban, nghiệp vụ không được làm đại lý xổ số.
 • Đại lý xổ số được nhận hoa hồng căn cứ vào vé số đã bán, và phí thanh toán trên các giá trị giải thưởng đã trả.

Điều kiện thành lập công ty xổ số

Để được thành lập công ty kinh doanh xổ số cũng cần đáp ứng một số điều kiện nhất định về loại hình công ty, cơ cấu tổ chức,… như sau:

 • Công ty kinh doanh dịch vụ xổ số là công ty TNHH một thành viên, do nhà nước sở hữu 100% vốn. Đây là mô hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nên công ty kinh doanh xổ số là doanh nghiệp nhà nước.
 • Mô hình hoạt động, cô cấu tổ chức quản lý phải theo hình thức Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và Kiểm soát viên. Chủ tịch Công ty cũng có thể kiêm Tổng Giám đốc.
 • Những tiêu chuẩn, điều kiện của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên phải tuân theo Luật doanh nghiệp. Những người này phải có năng lực chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệp phù hợp với vị trí việc làm.
 • Nếu những doanh nghiệp kinh doanh xổ số đang hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên thì có thể tiếp tục làm đến hết nhiệm kỳ. Việc áp dụng mô hình hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo phải thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Hồ sơ thành lập công ty xổ số

Để xin thành lập công ty xổ số, cần chuẩn bị những tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
 • Danh sách thành viên công ty
 • Giấy tờ chứng thực pháp lý của cá nhân hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của pháp nhân hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập,…
 • Điều lệ công ty

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.