Hướng dẫn thành lập công ty môi giới bảo hiểm

Đời sống của người dân ngày nay càng gia tăng nên vấn đề sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của mọi người. Việc cần bảo hiểm hoặc một sự bảo hộ về sức khỏe là nhu cầu tất yếu. Do đó, những công ty bảo hiểm ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu này. Thị trường kinh doanh bảo hiểm là thị trường tiềm năng, có nhiều cơ hội phát triển và sinh lợi. Vì những lý do đó, bài viết này sẽ trình bày sơ bộ về cách thành lập công ty môi giới bảo hiểm, để giúp cho những người có ý định kinh doanh tham khảo và hiểu rõ hơn về loại hình công ty này.

Cơ sở pháp lý

Công ty môi giới bảo hiểm là loại hình doanh nghiệp khá đặc biệt, một số nguồn luật điều chỉnh bao gồm:

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010
 • Nghị định số 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm
 • Nghị định 151/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Thế nào là môi giới bảo hiểm

Khái niệm này được định nghĩa tại Luật bảo hiểm, theo đó hoạt động môi giới bảo hiểm là cung cấp những thông tin cần thiết về bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm (loại hình bảo hiểm, điều kiện, phí bảo hiểm,…), tư vấn về việc lựa chọn loại bảo hiểm phù hợp cho bên mua bảo hiểm, đàm phán, giao kết hợp đồng và thực hiện các công việc khác liên quan cho bên mua bảo hiểm.

Điều kiện để được cấp phép thành lập và hoạt động

Điều kiện của chủ thể thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định tại Điều 6 Nghị định 73/2016/NĐ-CP như sau:

 • Tổ chức, cá nhân phải tham gia góp vốn bằng tiền, không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của bên khác để tham gia góp vốn
 • Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải kinh doanh có lãi trong vòng 3 năm gần nhất
 • Tổ chức tham gia góp vốn là công ty chứng khoán, công ty tài chính, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thì phải đáp ứng điều kiện về tài chính và được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật
 • Tổ chức tham gia góp vốn là công ty nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, có ít nhất 7 năm hoạt động ở lĩnh vực bảo hiểm và không vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo hiểm trong 3 năm gần nhất.

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Để doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập và hoạt động, người tham gia thành lập phải chuẩn bị những tài liệu sau đây:

 • Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều lệ doanh nghiệp
 • Phương án hoạt động trong năm đầu
 • Danh sách, lý lịch, các giấy tờ chứng minh khả năng của người quản trị, điều hành doanh nghiệp
 • Mức vốn góp, hình thức vốn góp, danh sách người có từ 10% vốn góp trở lên, tình hình tài chính và các thông tin liên quan đến người đó
 • Những thông tin về điều khoản, biểu phí, hoa hồng của sản phẩm bảo hiểu.