Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Khi thị trường ngày càng mở rộng hơn và nhiều người muốn tham gia kinh doanh hơn, việc thành lập doanh nghiệp trở nên phổ biến hơn. Để đạt điều kiện thành lập doanh nghiệp được công nhận bởi pháp luật thì cần có những gì? Có yêu cầu nào đặc biệt không? Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin theo Luật doanh nghiệp 2014 và hy vọng sẽ giúp được các bạn khi muốn thành lập một doanh nghiệp mới.

Có thể bạn quan tâm

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Xác định được ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp rất quan trọng. Vì đối với một số ngành nghề kinh doanh, các nhà đầu tư cần đáp ứng thêm một số các yêu cầu nhất định

Hiện nay pháp luật doanh nghiệp quy định ba loại hình của ngành nghề kinh doanh chính mà nhà đầu tư phải thỏa mãn thêm các yêu cầu để đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp

(i) các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện,

(ii) các ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định,

(iii) các ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều kiện về vốn khi thành lập doanh nghiệp

Khi thành lập doanh nghiệp các chủ thể cần lưu ý quy định của pháp luật về vốn:

+ Đối với ngành nghề kinh doanh pháp luật có quy định về mức vốn pháp định thì để đạt điều kiện thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực đó, các chủ thể phải đảm bảo số vốn pháp định. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có khi thành lập doanh nghiệp.

+ Đối với những ngành nghề pháp luật không có quy định về mức vốn pháp định thì khi thành lập doanh nghiệp các chủ thể chỉ cần đảm bảo vốn điều lệ của doanh nghiệp khi đăng kí thành lập.

Điều kiện về tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên cùng địa bản tỉnh, thành phố (đáp ứng các điều kiện theo quy định điều 31, 32, 33, 34 Luật doanh nghiệp).

Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở công ty là địa điểm liên lạc, giao dịch của công ty. Địa chỉ công ty phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Nếu nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường thì phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh

Chủ thể đạt điều kiện thành lập doanh nghiệp

Điều kiện chung

Theo Khoản 1, 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014  tổ chức, cá nhân có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ các trường hợp:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trongcác cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam. Ngoại trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Điều kiện riêng:

Tùy theo các loại hình doanh nghiệp, điều kiện về số lượng thành viên lại khác nhau như:

+ Công ty tư nhân: 1 cá nhân làm chủ

+ Công ty TNHH một thành viên: 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ

+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 2 cá nhân/ tổ chức – không quá 50 cá nhân/ tổ chức

+ Công ty cổ phần: 3 cá nhân hoặc tổ chức trở lên

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Công ty chúng tôi về điều kiện thành lập doanh nghiệp. Hy vọng có thể giúp ích cho quý khách hàng từ những bước đầu chuẩn bị thành lâp doanh nghiệp.