Điều kiện bắt buộc để hợp đồng dân sự có hiệu lực pháp luật

 Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực

Trong quá trình soạn thảo và ký kết hợp đồng, người soạn thảo cần lưu ý đến điều kiện của hợp đồng có hiệu lực và các trường hợp vô hiệu của hợp đồng nhằm tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra trong quá trình hai bên thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng dân sự chỉ có hiệu lực khi thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, các chủ thể ký kết hợp đồng phải hợp pháp. Thông thường, điều kiện cơ bản đối với các chủ thể khi ký kết hợp đồng là việc các chủ thể phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Thứ hai, các chủ thể ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện, tức là phải xuất phát từ ý chí thực, từ sự tự do ý chí của các bên trong thỏa thuận hợp đồng đó.

Thứ ba, nội dung của hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Đối tượng của hợp đồng không thuộc hàng hóa cấm giao dịch, công việc cấm thực hiện

Thứ tư, thủ tục và hình thức của hợp đồng phải tuân theo những thể thức nhất định phù hợp với quy định của pháp luật đối với từng loại hợp đồng.

 Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng

Bên cạnh việc xác định điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, chủ thể cần xem xét đến các trường hợp vô hiệu khác của hợp đồng, cụ thể:

– Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo (Điều 124 Bộ luật Dân sự 2015)

– Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện (Điều 125 Bộ luật Dân sự 2015)

– Giao dịch dân sự do bị nhầm lẫn (Điều 126 Bộ luật Dân sự 2015)

– Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép (Điều 127 Bộ luật Dân sự 2015)

– Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình (Điều 128 Bộ luật Dân sự 2015)

 Hậu quả của hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng có thể bị vô hiệu từng phần hoặc toàn phần. Theo Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự vô hiệu để lại những hậu quả pháp lý như sau:

– Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

– Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

– Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

– Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

– Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.

Tham khảo thêm: https://lawfirmvietnam.com/the-nao-la-hop-dong-dan-su-co-gia-tri-phap-luat/

Trên đây là các điều kiện bắt buộc để hợp đồng dân sự có hiệu lực pháp luật. Hi vọng giúp ích được cho Quý khách hàng. Ngoài ra, có thể đến trực tiếp Công ty để được tư vấn