Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 

Có thể bạn quan tâm

 

Văn phòng đại diện  đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Như vậy, văn phòng đại diện là cơ quan đại diện của các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, pháp lí của nước ngoài tại Việt Nam hoặc của Việt Nam đặt tại nước ngoài. Khi muốn giải thể thì cũng cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

 Cơ sở pháp lý về giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài

Luật Thương mại năm 2005;

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Thông tư số 11/2016/BCT hướng dẫn Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Quy định của pháp luật về giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài

Điều 22 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quy định về chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài như sau:

” Văn phòng đại diện, Chi nhánh chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

1.Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.

2. Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

3. Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

4. Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.

5. Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo quy định tại Điều 44 Nghị định này.

6. Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh không còn đáp ứng một trong những điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định này.”

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày xoá tên Văn phòng đại diện, Sở Thương mại có trách nhiệm thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện cho Bộ Thương mại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Quy trình thủ tục về giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài

Trình tự thực hiện

– Thương nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện củathương nhân nước ngoài tại Hà Nội.

– Sở Công Thương xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo cho Thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Sở Công Thương công bố trên trang thông tin điện tử của Sở về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cách thức thực hiện

– Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính  Sở Công Thương Hà Nội

– Nộp thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

– Nộp trực tuyến

Thành phần hồ sơ về giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài

a. Đối với văn phòng đại diện do Sở Công Thương cấp phép

* Chấm dứt hoạt động không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép và hết hạn giấy phép nhưng không được gia hạn:

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện;

– Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

* Chấm dứt hoạt động trong trường hợp hết hạn giấy phép nhưng không được gia hạn:

– Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

– Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

* Chấm dứt hoạt động do bị thu hồi giấy phép:

– Bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Cơ quan cấp Giấy phép

– Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

b. Đối với văn phòng đại diện không do Sở Công Thương cấp phép

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo mẫu.

– Bản sao công chứng văn bản xác nhận việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của cơ quan cấp giấy phép.

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trên đây là các thông tin hữu ích về việc Giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài mà công ty chúng tôi cung cấp. Hi vọng bài viết đem lại những thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Từ khóa: Văn phòng đại diện